צוות ניהול

איילה יצחקי

מנהלת

ורד בן דור

סגנית

ויקי ברוקס

יועצת

מורים מקצועיים

מירב ויזן

אנגלית ורכזת אנגלית

רחל ניוז'נסקי

רכזת תקשוב

מירי שחר

מחנכים

סלי זילביגר

מחנכת כתה א'1

אורית ברון

מחנכת כתה א'2

שני אריאל

מחנכת כתה ב'1

ענת רזניק

מחנכת כתה ב'2

אסנת פרץ

מחנכת כתה ג'1

עפרה רחמים

מחנכת כתה ג'2

אביגיל פצקר

מחנכת כתה ד'1

רחלי לידיחובר

מחנכת כתה ד'2

סיגל רוטנברג

מחנכת כתה ה'1

ורד בן דור

מחנכת כתה ה'2

אפרת ברוקס

מחנכת כתה ו1

רויטל טוטנג'י

מחנכת כתה ו'2

ליליה כדורי

מחנכת כתה ז'1

שירן צוקר

מחנכת כתה ז'2

גילת יצחקי

מחנכת כתה ח'1

רותם בן נון

מחנך כתה ח'2