לוח הודעות

צועדים בהצלחה אל העתיד-אורחות חיים בבית ספר 'עתיד'.

17/09/2018 ח תשרי התשעט

" ננהג בסובלנות, בסבלנות ובכבוד כלפי כל באי הבית,
נגלה אחריות אישית וחברתית "
אורחות החיים באים לקבוע נהלים, סדרים ברורים ומוסכמים, שיבהירו את הזכויות
והחובות של כל באי בית הספר ויאפשרו מוגנות, אווירה נעימה וחינוכית.
המתינו לקובץ הנפתח

קרא עוד

עלון 'באופן יסודי' לפתיחת שנה"ל תשע"ט

29/08/2018 יח אלול התשעח

ובו מידע על הנושאים הבאים:

"שומרים על אחדות- שומרים על ייחודיות" הנושא השנתי במערכת החינוך תשע"ט

א' תחילה- תכנית לריכוך המעבר בין הגן לבית הספר

קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות עבור מרחבי הכלה בבתיה"ס לשנת 2018

עלון היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ט- אגף שפ"י

שגרירי מפתח הל"ב ושגרירי יזמות בקהילה

חוזרי מפמ"ר בארבעת מקצועות הליבה

מבדקים בתחומי הדעת

גלריית מעורבות חברתית

שבוע עליות

זרקור למנהלים

english boy תכנית חדשה בלימודי אנגלית

אזור קבצים מצורפים

קרא עוד

מרחבי הכיתות

שכבה

א'

שכבה

ב'

שכבה

ג'

שכבה

ד'

שכבה

ה'

שכבה

ו'

שכבה

ז'

שכבה

ח'