לוח הודעות

צועדים בהצלחה אל העתיד-אורחות חיים בבית ספר 'עתיד'.

17/09/2018 ח תשרי התשעט

" ננהג בסובלנות, בסבלנות ובכבוד כלפי כל באי הבית,
נגלה אחריות אישית וחברתית "
אורחות החיים באים לקבוע נהלים, סדרים ברורים ומוסכמים, שיבהירו את הזכויות
והחובות של כל באי בית הספר ויאפשרו מוגנות, אווירה נעימה וחינוכית.
המתינו לקובץ הנפתח

קרא עוד

מרחבי הכיתות

שכבה

א'

שכבה

ב'

שכבה

ג'

שכבה

ד'

שכבה

ה'

שכבה

ו'

שכבה

ז'

שכבה

ח'