לוח הודעות

קנגורו -שעשועון חידות בין לאומי

עבור מיליוני ילדים בקרוב ל-80 מדינות בעולם כבר לא צריך להסביר מהו שעשועון החידות הבינלאומי – קנגורו.זו הפעילות המתמטית הרחבה ביותר בעולם! "קנגורו" זה שם של משחק – שעשועון חידות במתמיקה

צועדים בהצלחה אל העתיד-אורחות חיים בבית ספר 'עתיד'.

" ננהג בסובלנות, בסבלנות ובכבוד כלפי כל באי הבית,
נגלה אחריות אישית וחברתית "
אורחות החיים באים לקבוע נהלים, סדרים ברורים ומוסכמים, שיבהירו את הזכויות
והחובות של כל באי בית הספר ויאפשרו מוגנות, אווירה נעימה וחינוכית.
המתינו לקובץ הנפתח