יחודיות בית הספר

בית ספר "עתיד" מאמן תלמידים להצלחה. בביה"ס מערך של שיעורי הכשרה באימון קוגניטיבי, וליווי אישי אימוני המסייע להצלחה לימודית, חברתית ואישית של כל תלמיד ותלמידה.

 

ייחודיות בית הספר במתמטיקה ותרבות יהודית מתבטאת במערך של שיעורי הרחבה והעשרה, במסגרת יום לימודים ארוך, לטיפוח ידע מתמטי רחב ולפיתוח חשיבה לוגית מתמטית. החינוך לתרבות יהודית משלב לימודים פורמליים ופעילויות חווייתיות וקהילתיות. סביבות הלמידה בבית הספר עתירות טכנולוגיה ומאפשרות לתלמידים לפתח את הכישורים הטכנולוגיים הנדרשים לעתידם.

 

כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:

 • באמצעות הכשרה בשפה אימונית. בחינוך אישי של כל תלמיד ותלמידה להצלחה, על ידי הרחבת היכולות והכישורים לשאוף, לתכנן, לבצע ולהעריך.
 • באמצעות מגמות בכיתות ה'-ו': אימון למנהיגות, אימון ביישוב סכסוכים, אימון אמנותי, מאמני כדורסל.
 • באמצעות תכנית מצוינות ייחודית בכיתות ז'-ח': מתמטיקה, פיזיקה, אסטרטגיות למידה והצלחה.
 • באמצעות מגוון שיעורי העשרה במתמטיקה, ברובוטיקה, בגיאומטריה באמצעות אוריגמי ובטיפוח חשיבה מתמטית.
 • באמצעות שיעורים בתרבות יהודית בשיתוף עם קרן תל"י. בדיוני דייביט ובדיוני דילמה ערכיים וכן באמצעות חינוך ערכי רחב.

 

לביה"ס סביבות ומרחבי למידה ייחודיים:

 • מעבדות מחשבים ניידים לשימוש התלמידים במקצועות הלימוד.
 • מעבדה מדעית מתמטית חדשנית ומצוידת המאפשרת ביצוע ניסויים.
 • חדר "על הפרק" לקיום משפטים מבוימים ותחרויות שיח ושיג (דיבייט) בנושאים ערכיים וכן למידה בחברותא.
 • מרכז משאבים מרווח ומצויד בעמדות מחשבים וספריית השאלה.
 • מרחב חדשני – HUB , סביבה למחקר עצמאי ושיתופי וליווי אישי בתהליכי אימון קוגניטיבי.
 • גינה תנ"כית – להתנסות חוויתית בחקלאות וללימודי חיי היום יום בתקופת התנ"ך וטקסטים מקראיים.
 • פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות