לוח צילצולים א-ד

שיעור

משעה

עד שעה

שעה ראשונה
8:00
8:50
שעה שניה
8:50
9:40
הפסקת עשר
9:40
10:00