מפגש שלישי מזכיר לי...

במפגש שלישי נפגשו הגמלאים עם חפצים אירועים שהזכירו להם סיפורים מעניינים. הם סיפרו לתלמידים. התלמידים הקשיבו והתרגשו ביחד עם הגימלאים.