חוק המוגנות הראשון

בבית הספר "עתיד" אנו פועלים לשמירה על ביטחון כל באי בית הספר.

 

בבית ספרינו חל איסור על כל אלימות פיזית מכל סוג שהוא.

 

אין לפגוע בגופו של אחר מתוך כוונה או כחלק ממשחק, מתוך חוסר שיקול דעת או רשלנות.

 

בבית הספר עתיד אנו פועלים לשמירה על ביטחונם הרגשי, כבודם ורכושם של כל באי בית הספר. ועל אוירה נעימה.

 

בבית סיפרנו חל איסור על כל פגיעה רגשית חוזרת ומתמשכת כגון: איום, הצקה, עלבונות, השפלה, הטרדה, פגיעה ברכוש, חרמות, הפצת שמועות וכדומה.

 

כל העובר על חוק זה יישא בתוצאות על פי המדרג הבא:

 

בפעם הראשונה:

 • שיחת בירור + תיעוד האירוע.
 • דוח בכתב להורי התלמיד ע"י מחנכת הכיתה.
 • התראה על מניעת הפסקות ליום.
 • הפוגע יכתוב מכתב התנצלות מנומק או עבודה על נושא ההצקה.

 

בפעם השנייה:

 • שיחת בירור + תיעוד האירוע.
 • דוח וזימון בכתב להורי התלמיד ע"י מחנכת הכיתה.
 • מניעת הפסקה ליום שלם.
 • כתיבת מכתב התנצלות.

 

בפעם השלישית:

 • שיחת בירור + תיעוד האירוע.
 • מניעת הפסקה ליום שלם.
 • דוח וזימון בכתב להורי התלמיד ע"י מחנכת הכיתה.
 • כתיבת מכתב התנצלות.
 • הורדת ציון בתעודה בהתנהגות.
 • במקרים חמורים ועל פי שיקול מנהלת בית הספר יושעה התלמיד לאלתר.